top of page

Začínající podnikatel

 • Rychlé vyplacení do 24 hodin

 • 30 až 100 tis. Kč

 • 12 až 36 měsíců

Potřebné doklady:

 •  Minimálně 18 let

 •  Roční obrat nad 270 000 Kč

 •  Kopie občanského průkazu

 •  Aktivní oprávnění podnikání

 •  Doklad pro výplatu půjčky

 •  Dvě poslední daňová přiznání *

Podnikatel s historií

 • Bez poplatků

 • Bez bankovních registrů

 • Předčasné splacení s úsporou úroků

 • Daňově uznatelné úroky

 • Peníze do 24 hodin

 • Jednoduhé a srozumitelné podmínky

 • Splátka jedenkrát měsíčně převodem z účtu

Potřebné doklady:

 •  Minimálně 18 let

 •  Roční obrat nad 270 000 Kč

 •  Kopie občanského průkazu

 •  Aktivní oprávnění podnikání

 •  Doklad pro výplatu půjčky

 •  Dvě poslední daňová přiznání *

* V případě, že vedete účetnictví tak rovněž výkaz zisku a ztrát

a rozvahu
* V případě, že využíváte podání daňového přiznání datovou

schránkou, tak akceptujeme i tuto podobu dokladu
* Akceptujeme i doložitelné příjmové transakce

bottom of page